Zkouška z angličtiny ICAO

Zkouška z anglického jazyka dle standardů ICAO obsahuje profesně zaměřenou i obecnou angličtinu. Schopnost mluvit, porozumět a zvládat běžné i neobvyklé situace jak v letectví, tak v běžném životě.

Zkouška se skládá z pěti témat:

  1. Běžný rozhovor na obecná témata a představení uchazeče
  2. Autentický poslech zprávy ATIS (LKPR,LKTB apod.), rozbor této zprávy a diskuse
  3. Autentický poslech komunikací pilota a ATC, rozbor těchto zpráv formou otázek examinátora
  4. Přečtení části textu z letové příručky vybraného letadla, popis obrázku z letové příručky
  5. Pohovor na téma standardních a nestandardních situací v letectví

Délka zkoušky 25-35 min.

 

V průběhu zkoušky jsou přítomni vždy dva examinátoři, oba schválení ÚCL na základě prokázaného vzdělání a praxe. Ze zkoušky angličtiny ICAO se pořizuje audio záznam.

Naši examinátoři jsou profesionální piloti s dlouhodobou praxí a tisíci hodinovými nálety po celém světě.

Výsledek zkoušky vám bude oznámen okamžitě po jejím ukončení. Pro hodnocení zkoušky se používá stupnice 0-6. Pro pilotaje  minimální stupeň 4 s platností 4 roky. Stupeň 5 platí 6 let a stupeň 6 má neomezenou platnost.

Po úspěšném absolvování zkoušky vám bude vydán certifikát, na jehož základě vám ÚCL zapíše ICAO angličtinu s odpovídajícím stupněmznalostido vašeho průkazu.

 

Pro více informací a pro objednání termínu nás neváhejte kontaktovat:

+420724257769

info@aktabor.cz