Zkouška z angličtiny IFR

V průběhu zkoušky jsou přítomni vždy dva zkoušející:  pilot – examinátor a jazykový specialista, oba schválení ÚCL na základě prokázaného vzdělání a praxe.

Zkouška se skládá z pěti témat:

  1. Písemný test
  2. Běžný rozhovor na obecná témata a představení uchazeče
  3. Autentický poslech zprávy ATIS (LKPR,LKTB apod.), rozbor této zprávy a diskuse
  4. Přečtení části textu v anglickém jazyce z letové příručky vybraného letadla a překlad textu
  5. Pohovor na téma standardních a nestandardních situací v letectví

 

Vyhodnocení písemného testu probíhá ihned po jeho odevzdání. Časový limit na provedení testu je 45 minut. Maximální možný počet bodů z testu je 26.

Následující počet bodů určuje úspěšnost zkoušky:

Uspěl: 26 – 19 bodů

Částečně uspěl: 18 – 16 bodů

Neuspěl: 15 a méně bodů

 

V případě „částečně uspěl“ smí uchazeč absolvovat ústní přezkoušení, které navíc bude obsahovat otázky zaměřené na oblasti z testu, které nebyly správně zodpovězeny. Pokud ani při ústním přezkoušení uchazeč nepředvede dostatečné znalosti ze všech oblastí, bude výsledek zkoušky nadále „částečně uspěl“ a uchazeč musí absolvovat celé ústnípřezkoušení znovu. Toto ústní přezkoušení musí uchazeč absolvovat v jiném termínu než termínu neúspěchu.

V případě „neuspěl“ musí uchazeč absolvovat celý test znovu a nemůže být připuštěn k ústní zkoušce. Tento test musí uchazeč absolvovat v jiném termínu než termínu neúspěchu.

Po úspěšném absolvování zkoušky vám bude vydán certifikát.

Pro více informací a pro objednání termínu nás neváhejte kontaktovat:

+420724257769

info@aktobor.cz